Generalne wykonawstwo – na czym polega praca generalnego wykonawcy

Generalne wykonawstwo – na czym polega praca generalnego wykonawcy

Coraz częściej w branży budowlanej słyszy się o zatrudnianiu tak zwanego generalnego wykonawcy. Czym jednak zajmuje się firma świadcząca tego rodzaju usługi? Kto podejmuje nią współpracę i na jakiej zasadzie odbywa się ta ostatnia? Okazuje się, że na przestrzeni ostatnich kilku lat udało się wypracować pewnego rodzaju definicję, którą charakteryzuje się nie tyle generalny wykonawca co raczej samo wykonawstwo generalne. Warto przy okazji prowadzenia własnej działalności deweloperskiej wiedzieć co nieco o powyższym zagadnieniu, ponieważ to właśnie inwestorzy oraz deweloperzy podejmują współpracę ze wspomnianym wykonawcą. Ich działania mają przede wszystkim doprowadzić do tego, by dana inwestycja została zrealizowana szybciej, solidniej i w oparciu o najnowsze rozwiązania z zakresu branży budowlanej.

Umowa z inwestorem – na czym polegają obowiązki wykonawcy generalnego

Obowiązki generalnego wykonawcy nie są ściśle określone, ponieważ to umowa pomiędzy tym ostatnim a firmą deweloperską dokładnie wyznacza prace, które wchodzą w skład obowiązków generalnego wykonawcy. Warto wiedzieć, że często działania związane z umową obejmują całość wykonania projektu. Mowa oczywiście o branży budowlanej, dlatego innymi słowy rzecz ujmując wykonawca najczęściej krok po kroku realizuje inwestycję budowlaną, którą zlecił mu wcześniej inwestor. W tym czasie ten ostatni planuje już dla przykładu kolejny projektu lub nadzoruje budowę rozpoczętą w innym miejscu. Nierzadko bywa tak, że wykonawca generalny także potrzebuje pomocy podczas wykonywanych działań. W takiej sytuacji możliwe jest zatrudnienie tak zwanych podwykonawców. Na czym polega praca tych ostatnich?

Podwykonawcy generalnego wykonawcy

mastermPodwykonawstwo rozwinęło się w zasadzie równorzędnie z generalnym wykonawstwem. Wydaje się jednak, że podwykonawcy wykonują prace mniej ważne niż te, które deweloperzy zlecają osobom działającym w branży generalnego wykonawstwa. Ci pierwsi podejmują się więc między innymi prac wykończeniowych czy prac inwestycyjnych, tym samym nieco odciążając wykonawcę generalnego nadzorującego cały projekt budowlany. Zależności pomiędzy wspomnianymi zawodami nierzadko są bardzo płynne, ponieważ jedna firma może jednocześnie zajmować się generalnym wykonawstwem i w między czasie dla innych firm sprawować funkcję podwykonawcy. Jakby jednak nie było są również takie spółki, które zajmują się albo jedną działalnością związaną z wykonawstwem, albo wyłącznie mniejszymi pracami związanymi ściśle z drobnymi zleceniami wchodzącymi w skład podwykonawstwa.

Zmiana umowy między inwestorem a wykonawcą – w jakich sytuacjach jest możliwa

Umowa podpisywana między wykonawcą generalnym a inwestorem jest bardzo ważna i nie należy jej w żaden sposób podważać. Warto przed rozpoczęciem negocjacji ustalić, jakie warunki ma każda spółka, by przy podpisywaniu umowy nie pojawiły się żaden wątpliwości czy niedopowiedzenia. Każdy kontakt inwestora z firmą działającą jako wykonawca generalny musi być powiązany umową, ponieważ bez tego zarówno jedna, jak i druga strona w żaden sposób nie zostaje zabezpieczona. Wydaje się jednak, że umowa nie jest do końca niepodważalna, ponieważ w określonych sytuacjach obie strony mogą od niej odstąpić. Mowa jednak wyłącznie o bardzo wyjątkowych sytuacjach.

Odstąpienie wykonawcy generalnego od umowy

Odstąpienie od umowy jest możliwe wtedy, gdy jedna ze stron nie wywiązała się ze swoich obowiązków lu gdy czynniki zewnętrzne uniemożliwiły zrealizowanie danego zlecenia. Warto przyjrzeć się bliżej umowom w trakcie ich pospisywania, ponieważ każdy dokument powinien zawierać takie odnośniki, które umożliwią odstąpienie od umowy gdy wypłata dla generalnego wykonawcy od inwestora nie zostanie dostarczona w odpowiednim czasie czy też gdy warunki atmosferyczne nie pozwolą na terminowe oddanie zlecenia dla firmy deweloperskiej.

Odwiedzając stronę firmy deweloperskiej lub wykonawczej można sprawdzić, czym dokładnie zajmuje się generalne wykonawstwo. Warto jednak zauważyć, że tak naprawdę nie da się szczegółowo i raz na zawsze określić, jakie obowiązki zostają na tego typu firmy nałożone. Przede wszystkim dlatego, że generalne wykonawstwo jest tworem stosunkowo młodym. Jeszcze kilkanaście lat temu – przynajmniej w Polsce – nie było potrzeby tworzyć tego typu działalności. Dziś wydaje się, że spełniają one rzeczywiście niebagatelną funkcję, bez której inwestycje realizowane byłyby ze znacznym opóźnieniem. Co więcej, być może do realizacji niektórych z nich w ogóle by nie doszło. Należy dobrze wybierać firmy będące wykonawcami generalnymi, ponieważ po zawiązaniu umowy w dużej mierze to właśnie na nich będzie polegał cały konkretny projekt. Na szczęście konkurencji na rynku w tym zakresie jak na razie nie ma, a istniejące spółki doskonale radzą sobie podczas powierzonych im zadań. Wystarczy zresztą odwiedzić stronę, o której mowa była powyżej, by sprawdzić jakie projekty wyszły spod ręki tejże firmy na przestrzeni ostatnich kilku lat.